keyboard_arrow_left Bộ công cụ

Nút kỹ thuật số

Giới thiệu Google Workspace một cách nhanh chóng trên trang web, email hoặc bài đăng trên mạng xã hội của bạn bằng nút kỹ thuật số.

world icon

Nhập địa chỉ email của bạn để tạo nút Gmail

Lỗi: Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ để tiếp tục

Chèn đường liên kết giới thiệu duy nhất của bạn vào để tạo nút Google Workspace

Lỗi: Vui lòng nhập URL hợp lệ để tiếp tục

digital button gmail

Bạn chỉ cần dán địa chỉ email của mình vào trường văn bản rồi nhấp vào nút Nhập. Sau đó, sao chép mã dưới đây rồi dán vào trình chỉnh sửa HTML để tạo nút kỹ thuật số.

Ví dụ:

<a href="mailto:{{thêm địa chỉ email của bạn}}"><img src="https://storage.googleapis.com/referworkspace-asset/img/digitalbuttons/digital_button_gmail_vi.png" /></a>
digital button gsuite

Bạn chỉ cần dán đường liên kết giới thiệu duy nhất của mình vào trường văn bản rồi nhấp vào nút Nhập. Sau đó, sao chép mã dưới đây rồi dán vào trình chỉnh sửa HTML để tạo nút kỹ thuật số.

Ví dụ:

<a href="{{thêm đường liên kết giới thiệu của bạn vào đây}}"><img src="https://storage.googleapis.com/referworkspace-asset/img/digitalbuttons/digital_button_vi.png" /></a>